รายงานผลการวิจัยฉบับย่อ เรื่อง การศึกษาสภาพความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รายงานผลการวิจัยฉบับย่อ เรื่อง การศึกษาสภาพความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Show full item record

Title: รายงานผลการวิจัยฉบับย่อ เรื่อง การศึกษาสภาพความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Author: กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา. กลุ่มวิจัยพัฒนาการเรียนรู้
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1725

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1216.pdf 3.965Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record