รายงานการวิจัย เรื่อง การกระจายอำนาจทางการศึกษา : ประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่นกับแนวทางสำหรับประเทศไทย

รายงานการวิจัย เรื่อง การกระจายอำนาจทางการศึกษา : ประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่นกับแนวทางสำหรับประเทศไทย

Show full item record

Title: รายงานการวิจัย เรื่อง การกระจายอำนาจทางการศึกษา : ประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่นกับแนวทางสำหรับประเทศไทย
Author: ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1730

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1221.pdf 4.322Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record