รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนา และการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนา และการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

Show full item record

Title: รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนา และการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
Author: พันธณีย์ วิหคโต
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1739

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1239.pdf 2.291Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record