เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

Show simple item record

dc.contributor.author กระทรวงพลังงาน. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี.
dc.date.accessioned 2008-10-21T08:51:17Z
dc.date.available 2008-10-21T08:51:17Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1754
dc.description [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, ???? th
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2008-10-21T08:51:17Z No. of bitstreams: 2 dede-leaflet-04.pdf: 368008 bytes, checksum: c386a76fbd1cc74d06cf885b21bafc7a (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: e5ca6ffdc1151f4a512b07d94cabdb5e (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-21T08:51:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 dede-leaflet-04.pdf: 368008 bytes, checksum: c386a76fbd1cc74d06cf885b21bafc7a (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: e5ca6ffdc1151f4a512b07d94cabdb5e (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน th
dc.format.extent 2 หน้า (1 แผ่น) th
dc.language.iso th th
dc.rights กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน th
dc.source กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน th
dc.subject พลังงาน th
dc.subject การอนุรักษ์พลังงาน th
dc.subject เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน th
dc.subject เครื่องทำน้ำร้อน th
dc.subject พลังงานแสงอาทิตย์ th
dc.subject การทำความร้อนจากแสงอาทิตย์ th
dc.title เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ th
dc.type เอกสารเผยแพร่ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน th

Files in this item

Files Size Format View
dede-leaflet-04.pdf 368.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record