หม้อต้มก๋วยเตี๋ยวประสิทธิภาพสูง

หม้อต้มก๋วยเตี๋ยวประสิทธิภาพสูง

Show simple item record

dc.contributor.author กระทรวงพลังงาน. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี.
dc.date.accessioned 2008-10-21T09:44:04Z
dc.date.available 2008-10-21T09:44:04Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1769
dc.description [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, ???? th
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2008-10-21T09:44:04Z No. of bitstreams: 2 dede-leaflet-19.pdf: 237178 bytes, checksum: b1ca0bd41415c2a0cdfda4a2aff1d68f (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: 10bbc72c12a7361e5eac7a144669b2e8 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-21T09:44:04Z (GMT). No. of bitstreams: 2 dede-leaflet-19.pdf: 237178 bytes, checksum: b1ca0bd41415c2a0cdfda4a2aff1d68f (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: 10bbc72c12a7361e5eac7a144669b2e8 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน th
dc.format.extent 2 หน้า (1 แผ่น) th
dc.language.iso th th
dc.rights กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน th
dc.source กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน th
dc.subject พลังงาน th
dc.subject การอนุรักษ์พลังงาน th
dc.subject การปรุงอาหาร th
dc.title หม้อต้มก๋วยเตี๋ยวประสิทธิภาพสูง th
dc.type เอกสารเผยแพร่ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน th

Files in this item

Files Size Format View
dede-leaflet-19.pdf 237.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record