รายงานการวิจัย เรื่อง วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและค่านิยมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ความดี และความสุขของผู้เรียน

รายงานการวิจัย เรื่อง วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและค่านิยมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ความดี และความสุขของผู้เรียน

Show full item record

Title: รายงานการวิจัย เรื่อง วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและค่านิยมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ความดี และความสุขของผู้เรียน
Author: กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา. กลุ่มวิจัยพัฒนาการเรียนรู้
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1772

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-566.pdf 748.5Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record