การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มทักษะ (ภาษาไทยและคณิตศาสตร์) ของครูดีเด่นระดับจังหวัดในโรงเรียนประถมศึกษา

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มทักษะ (ภาษาไทยและคณิตศาสตร์) ของครูดีเด่นระดับจังหวัดในโรงเรียนประถมศึกษา

Show full item record

Title: การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มทักษะ (ภาษาไทยและคณิตศาสตร์) ของครูดีเด่นระดับจังหวัดในโรงเรียนประถมศึกษา
Author: พันธณีย์ วิหคโต; กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1777

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1203.pdf 1.913Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record