ผลการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการรจัดการเรียนการสอนกลุ่มทักษะ (คณิตศาสตร์) ระดับประถมศึกษา

ผลการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการรจัดการเรียนการสอนกลุ่มทักษะ (คณิตศาสตร์) ระดับประถมศึกษา

Show full item record

Title: ผลการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการรจัดการเรียนการสอนกลุ่มทักษะ (คณิตศาสตร์) ระดับประถมศึกษา
Author: กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา. กลุ่มวิจัยพัฒนาการเรียนรู้
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1778

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1212.pdf 4.150Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record