รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน) ปี 2535 - 2536

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน) ปี 2535 - 2536

Show full item record

Title: รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน) ปี 2535 - 2536
Author: พันธณีย์ วิหคโต
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1779

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1224.pdf 2.247Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record