นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา

นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา

Show full item record

Title: นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา
Author: กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา. กลุ่มวิจัยพัฒนาการเรียนรู้
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1785

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1236.pdf 1.259Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record