รายงานวิจัย การวิเคราะห์รูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ระดับมัธยมศึกษา

รายงานวิจัย การวิเคราะห์รูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ระดับมัธยมศึกษา

Show full item record

Title: รายงานวิจัย การวิเคราะห์รูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ระดับมัธยมศึกษา
Author: กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา. กลุ่มวิจัยพัฒนาการเรียนรู้
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1787

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1238.pdf 5.641Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record