รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการเรียนรู้จากหนังสือของนักเรียน : กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการเรียนรู้จากหนังสือของนักเรียน : กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Show full item record

Title: รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการเรียนรู้จากหนังสือของนักเรียน : กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Author: กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1788

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1240.pdf 4.544Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record