รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบหรือแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข ระดับประถมศึกษา

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบหรือแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข ระดับประถมศึกษา

Show full item record

Title: รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบหรือแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข ระดับประถมศึกษา
Author: กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1789

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1241.pdf 10.17Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record