สรุปผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบหรือแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข ระดับประถมศึกษา

สรุปผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบหรือแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข ระดับประถมศึกษา

Show full item record

Title: สรุปผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบหรือแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข ระดับประถมศึกษา
Author: กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา. กลุ่มวิจัยพัฒนาการเรียนรู้
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1791

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1243.pdf 1.349Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record