รายงานวิจัย เรื่อง ทักษะการจัดการของเด็กไทย : คุณลักษณะ พฤติกรรม และการส่งเสริม

รายงานวิจัย เรื่อง ทักษะการจัดการของเด็กไทย : คุณลักษณะ พฤติกรรม และการส่งเสริม

Show full item record

Title: รายงานวิจัย เรื่อง ทักษะการจัดการของเด็กไทย : คุณลักษณะ พฤติกรรม และการส่งเสริม
Author: กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1792

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1244.pdf 2.579Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record