แผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Show full item record

Title: แผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Author: กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา; พันธณี วิหคโต, ผู้รับผิดชอบโครงการ; สุดาวรรณ เครือพานิช, ผู้รับผิดชอบโครงการ; จ้นทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์, ผู้รับผิดชอบโครงการ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1795

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_57-1245.pdf 10.87Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record