แผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา
dc.contributor.author พันธณี วิหคโต, ผู้รับผิดชอบโครงการ
dc.contributor.author สุดาวรรณ เครือพานิช, ผู้รับผิดชอบโครงการ
dc.contributor.author จ้นทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์, ผู้รับผิดชอบโครงการ
dc.date.accessioned 2008-10-27T12:54:45Z
dc.date.available 2008-10-27T12:54:45Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9742689946
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1795
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-27T12:54:44Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_57-1245.pdf: 10877244 bytes, checksum: 2be7bb419befbde7a7801c580bbe793a (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 59b9e73672e5f3cd335b31ba8987ac66 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-27T12:54:45Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_57-1245.pdf: 10877244 bytes, checksum: 2be7bb419befbde7a7801c580bbe793a (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 59b9e73672e5f3cd335b31ba8987ac66 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กองวิจัยทางการศึกษา. กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 540 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว th
dc.relation.ispartofseries เอกสารรายงานวิจัยทางการศึกษา ; อันดับที่ 267/2544 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) th
dc.title แผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_57-1245.pdf 10.87Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record