แผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ว 305 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ว 305 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Show full item record

Title: แผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ว 305 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Author: พันธณีย์ วิหคโต, ผู้รับผิดชอบโครงการ; สุดาวรรณ เครือพานิช, ผู้รับผิดชอบโครงการ; จันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์, ผู้รับผิดชอบโครงการ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1796

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_57-1246.pdf 7.873Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record