แผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ว 305 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ว 305 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Show simple item record

dc.contributor.author พันธณีย์ วิหคโต, ผู้รับผิดชอบโครงการ
dc.contributor.author สุดาวรรณ เครือพานิช, ผู้รับผิดชอบโครงการ
dc.contributor.author จันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์, ผู้รับผิดชอบโครงการ
dc.date.accessioned 2008-10-27T13:00:56Z
dc.date.available 2008-10-27T13:00:56Z
dc.date.copyright 2543
dc.identifier.isbn 9742689105
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1796
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-27T13:00:56Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_57-1246.pdf: 7873222 bytes, checksum: deef782043496d8fa9f08ba4cc927982 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 7640c6691232df0c1134e1f14320b2e7 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-27T13:00:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_57-1246.pdf: 7873222 bytes, checksum: deef782043496d8fa9f08ba4cc927982 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 7640c6691232df0c1134e1f14320b2e7 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กองวิจัยทางการศึกษา. กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 335 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries เอกสารรายงานการวิจัยทางการศึกษา อันดับที่ 251/2543 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) th
dc.title แผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ว 305 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 1 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_57-1246.pdf 7.873Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record