แผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ค 011 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ค 011 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Show simple item record

dc.contributor.author พันธณีย์ วิหคโต
dc.contributor.author สุดาวรรณ เครือพานิช, ผู้แต่งร่วม
dc.contributor.author จันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์, ผู้แต่งร่วม
dc.date.accessioned 2008-10-27T13:06:05Z
dc.date.available 2008-10-27T13:06:05Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9742689962
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1797
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-27T13:06:04Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_57-1247.pdf: 12552121 bytes, checksum: 8cb56bb3331fb199dab2606d0e7e5ee6 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 6bd3198fb60dfd669faa1c4f650afcaa (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-27T13:06:05Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_57-1247.pdf: 12552121 bytes, checksum: 8cb56bb3331fb199dab2606d0e7e5ee6 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 6bd3198fb60dfd669faa1c4f650afcaa (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กองวิจัยทางการศึกษา. กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 711 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries เอกสารรายงานการวิจัยทางการศึกษา อันดับที่ 268/2544 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) th
dc.title แผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ค 011 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 1 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_57-1247.pdf 12.55Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record