คู่มือครู แนวการจัดทำแผนการสอนพัฒนาศักยภาพ โครงการทดลองพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย

คู่มือครู แนวการจัดทำแผนการสอนพัฒนาศักยภาพ โครงการทดลองพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย

Show full item record

Title: คู่มือครู แนวการจัดทำแผนการสอนพัฒนาศักยภาพ โครงการทดลองพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย
Author: พันธณีย์ วิหคโต; สุดาวรรณ เครือพานิช, ผู้แต่งร่วม; จันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์, ผู้แต่งร่วม
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1800

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_57-1250.pdf 5.633Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record