คู่มือการเรียนการสอนพลเมือง-พลโลก : การบูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงตามแนวทางรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

คู่มือการเรียนการสอนพลเมือง-พลโลก : การบูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงตามแนวทางรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

Show full item record

Title: คู่มือการเรียนการสอนพลเมือง-พลโลก : การบูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงตามแนวทางรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
Author: บลูมฟิลด์, เร็กซ์; ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ผู้แต่งร่วม
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1801

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_57-1258.pdf 1.532Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record