หนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีการศึกษา : สื่อการเรียนการสอน

หนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีการศึกษา : สื่อการเรียนการสอน

Show full item record

Title: หนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีการศึกษา : สื่อการเรียนการสอน
Author: กิดานันท์ มลิทอง
Description: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, 2546
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1810

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_57-1268.pdf 1.623Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record