การประกวดหนังสือดีเด่น ของ คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2515 - 2545

การประกวดหนังสือดีเด่น ของ คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2515 - 2545

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหนังสือ
dc.contributor.editor เชาวลี นาคสุขศรี, บรรณาธิการ
dc.contributor.editor ประไพ พักตรเกษม, บรรณาธิการ
dc.contributor.editor มาลี ธรรมโชตัง, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-10-27T14:36:59Z
dc.date.available 2008-10-27T14:36:59Z
dc.date.copyright 2546
dc.identifier.isbn 9442693366
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1811
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-27T14:36:59Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_57-1277.pdf: 1103645 bytes, checksum: a6260534103ed680c03975489de65205 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: d729f7c1ab3df12952c8007749561f07 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-27T14:36:59Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_57-1277.pdf: 1103645 bytes, checksum: a6260534103ed680c03975489de65205 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: d729f7c1ab3df12952c8007749561f07 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility ศูนย์พัฒนาหนังสือ. กรมวิชาการ th
dc.format.extent 334 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject หนังสือ -- การประกวด th
dc.subject หนังสือดีเด่น th
dc.title การประกวดหนังสือดีเด่น ของ คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2515 - 2545 th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_57-1277.pdf 1.103Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record