หนังสือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุและสิ่งใกล้ตัว ระดับมัธยมศึกษา

หนังสือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุและสิ่งใกล้ตัว ระดับมัธยมศึกษา

Show full item record

Title: หนังสือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุและสิ่งใกล้ตัว ระดับมัธยมศึกษา
Author: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. โครงการสร้างความเข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่สาธารณชน
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1812

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_57-1278.pdf 2.510Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record