การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน

การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน

Show full item record

Title: การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน
Author: สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา; นงลักษณ์ ศรีสุวรรณ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1814

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_58-828.pdf 1.155Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record