สื่อรัก...จากใจครู : คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

สื่อรัก...จากใจครู : คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

Show full item record

Title: สื่อรัก...จากใจครู : คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
Author: สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1815

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_58-829.pdf 1.741Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record