เก่งภาษาไทย : เอกสารการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

เก่งภาษาไทย : เอกสารการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

Show full item record

Title: เก่งภาษาไทย : เอกสารการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
Author: สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1818

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_58-832.pdf 4.512Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record