การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใน กพอ.

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใน กพอ.

Show simple item record

dc.contributor.author สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา. หน่วยศึกษานิเทศก์
dc.date.accessioned 2008-10-27T15:31:46Z
dc.date.available 2008-10-27T15:31:46Z
dc.date.copyright 2545
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1819
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-27T15:31:46Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_58-833.pdf: 2835568 bytes, checksum: 8ef21828936fe7dbe060067339f3587d (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: eab86d2a06ad6504ea1f25fed2e66ae1 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-27T15:31:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_58-833.pdf: 2835568 bytes, checksum: 8ef21828936fe7dbe060067339f3587d (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: eab86d2a06ad6504ea1f25fed2e66ae1 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ th
dc.format.extent 103 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ th
dc.relation.ispartofseries เอกสารสำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ; ลำดับที่ 1/2545 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ความคิดสร้างสรรค์ -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject ความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก th
dc.title การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใน กพอ. th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 1 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_58-833.pdf 2.835Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record