แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : เอกสารนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : เอกสารนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Show full item record

Title: แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : เอกสารนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Author: สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา. หน่วยศึกษานิเทศก์
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1820

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_58-834.pdf 1.409Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record