แนวการพัฒนาทักษะภาษาไทย : การจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้

แนวการพัฒนาทักษะภาษาไทย : การจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้

Show full item record

Title: แนวการพัฒนาทักษะภาษาไทย : การจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้
Author: สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา. หน่วยศึกษานิเทศก์
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1821

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_58-835.pdf 5.749Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record