เส้นทางพัฒนา การใช้ Concept Mapping ในการสอนคณิตศาสตร์

เส้นทางพัฒนา การใช้ Concept Mapping ในการสอนคณิตศาสตร์

Show simple item record

dc.contributor.author สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา. หน่วยศึกษานิเทศก์
dc.contributor.author สมควร วรสันต์
dc.date.accessioned 2008-10-27T15:50:18Z
dc.date.available 2008-10-27T15:50:18Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1822
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-27T15:50:18Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_58-836.pdf: 1592524 bytes, checksum: 1070df35551997d373d05d9a5768ac53 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 0baeacbfd603541a4535419f4827e58d (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-27T15:50:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_58-836.pdf: 1592524 bytes, checksum: 1070df35551997d373d05d9a5768ac53 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 0baeacbfd603541a4535419f4827e58d (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility หน่วยศึกษานิเทศก์. สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ th
dc.format.extent 76 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ th
dc.relation.ispartofseries เอกสาร ศน. ; ที่ 66/2544 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน th
dc.title เส้นทางพัฒนา การใช้ Concept Mapping ในการสอนคณิตศาสตร์ th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_58-836.pdf 1.592Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record