ทฤษฎีใหม่สู่การเรียนรู้...มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง

ทฤษฎีใหม่สู่การเรียนรู้...มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง

Show full item record

Title: ทฤษฎีใหม่สู่การเรียนรู้...มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง
Author: สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา. หน่วยศึกษานิเทศก์; รัตนา พงษ์พานิช
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1823

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_58-837.pdf 2.892Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record