ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชุดวิชาที่ 1 การปฏิรูประบบราชการ

ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชุดวิชาที่ 1 การปฏิรูประบบราชการ

Show full item record

Title: ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชุดวิชาที่ 1 การปฏิรูประบบราชการ
Author: ทิพาวี เขนสวรรค์
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1824

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_61-389.pdf 2.033Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record