ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชุดวิชาที่ 2 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชุดวิชาที่ 2 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

Show simple item record

dc.contributor.author ทิพาวี เขนสวรรค์
dc.date.accessioned 2008-10-27T16:08:50Z
dc.date.available 2008-10-27T16:08:50Z
dc.date.copyright 2545
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1825
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-27T16:08:49Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_61-390.pdf: 1891070 bytes, checksum: c379fa594599322a0f8f3ded7e96f550 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: e315a0e25357e45f48e46b776588e682 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-27T16:08:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_61-390.pdf: 1891070 bytes, checksum: c379fa594599322a0f8f3ded7e96f550 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: e315a0e25357e45f48e46b776588e682 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. สำนักงาน ก.พ. th
dc.format.extent 110 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject การบริหารภาครัฐ th
dc.subject การบริหารรัฐกิจ th
dc.title ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชุดวิชาที่ 2 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ th
dc.title.alternative การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_61-390.pdf 1.891Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record