ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชุดวิชาที่ 3 การบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ

ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชุดวิชาที่ 3 การบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ

Show full item record

Title: ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชุดวิชาที่ 3 การบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ
Author: ศุกิรชด์ โชติกญาณ และคณะ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1826

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_61-391.pdf 3.101Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record