ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชุดวิชาที่ 4 วัฒนธรรมค่านิยมใหม่ในการทำงานเพื่อประชาชน

ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชุดวิชาที่ 4 วัฒนธรรมค่านิยมใหม่ในการทำงานเพื่อประชาชน

Show full item record

Title: ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชุดวิชาที่ 4 วัฒนธรรมค่านิยมใหม่ในการทำงานเพื่อประชาชน
Author: เปรมจิต เหมินทร์, ผู้เรียบเรียง
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1827

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_61-392.pdf 1.639Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record