ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชุดวิชาที่ 6 การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชุดวิชาที่ 6 การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

Show full item record

Title: ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชุดวิชาที่ 6 การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
Author: ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1829

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_61-394.pdf 2.564Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record