เอกสารเพิ่มเติมประกอบชุดวิชาการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง หลักสูตรการบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

เอกสารเพิ่มเติมประกอบชุดวิชาการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง หลักสูตรการบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

Show full item record

Title: เอกสารเพิ่มเติมประกอบชุดวิชาการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง หลักสูตรการบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
Author: กระทรวงศึกษาธิการ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1835

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_61-617.pdf 1.090Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record