กลวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิธีการเรียน (Learning Style)

กลวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิธีการเรียน (Learning Style)

Show full item record

Title: กลวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิธีการเรียน (Learning Style)
Author: กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา; ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์, ผู้แต่ง
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1836

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_64-1213.pdf 1.281Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record