การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน เรื่อง การฝึกผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ การพูดและ/หรือการได้ยิน

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน เรื่อง การฝึกผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ การพูดและ/หรือการได้ยิน

Show full item record

Title: การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน เรื่อง การฝึกผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ การพูดและ/หรือการได้ยิน
Author: พวงแก้ว กิจธรรม; เอกชัย จุลาจาริตต์, ผู้แต่งร่วม; ศรีจิตต์ หังสสูต, ผู้แต่งร่วม
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1838

Files in this item

Files Size Format View
moph_ebook_62-1141.pdf 1.932Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record