การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน เรื่อง การฝึกผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน เรื่อง การฝึกผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

Show full item record

Title: การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน เรื่อง การฝึกผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
Author: สุกัญญา ศรีปรัชญอนันต์; ศุภณี อัศวานันท์, ผู้แต่งร่วม; รุ่งอรุณ อินทร, ผู้แต่งร่วม
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1839

Files in this item

Files Size Format View
moph_ebook_62-1142.pdf 1.024Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record