การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน เรื่อง การฝึกผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็น

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน เรื่อง การฝึกผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็น

Show full item record

Title: การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน เรื่อง การฝึกผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็น
Author: แฉล้ม แย้มเอี่ยม, ผู้แต่ง; ศรีจิตต์ หังสสูต; นิตยา ภัทรกรรม
Description: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาการควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรมการแพทย์,[2535]
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1841

Files in this item

Files Size Format View
moph_ebook_62-1144.pdf 1.104Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record