การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน เรื่อง การฝึกผู้ที่มีพฤติกรรมผิดปกติ โรคจิต

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน เรื่อง การฝึกผู้ที่มีพฤติกรรมผิดปกติ โรคจิต

Show full item record

Title: การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน เรื่อง การฝึกผู้ที่มีพฤติกรรมผิดปกติ โรคจิต
Author: สุชาดา สาครเสถียร, ผู้แต่ง; ประทิน แหล่งสนาม
Description: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาการควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรมการแพทย์, 2535
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1842

Files in this item

Files Size Format View
moph_ebook_62-1145.pdf 1.263Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record