คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟูสำหรับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิการ : เล่มที่ 6 แนวทางปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้

คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟูสำหรับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิการ : เล่มที่ 6 แนวทางปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้

Show full item record

Title: คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟูสำหรับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิการ : เล่มที่ 6 แนวทางปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้
Author: สุกัญญา ศรีปรัชญาอนันต์, บรรณาธิการ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1848

Files in this item

Files Size Format View
moph_ebook_62-1151.pdf 1.416Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record