เพลงพวงมาลัย

เพลงพวงมาลัย

Show simple item record

dc.contributor.author ศรีอัมพร ประทุมนันท์ [ผู้สอน]
dc.date.accessioned 2007-10-23T11:54:50Z
dc.date.available 2007-10-23T11:54:50Z
dc.identifier.other สทร.56/2549
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/184
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2550-10-23T11:54:45Z No. of bitstreams: 1 56_2549.mp4: 160343847 bytes, checksum: 8199bbc65388c6ba00b87e9b977d425c (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2550-10-23T11:54:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 56_2549.mp4: 160343847 bytes, checksum: 8199bbc65388c6ba00b87e9b977d425c (MD5) th
dc.format.extent 156,586 KB (60.01 min.) th
dc.format.extent 160343847 bytes
dc.format.mimetype video/mp4
dc.language.iso th th
dc.subject การละเล่น th
dc.subject เพลงพวงมาลัย th
dc.subject เพลงพื้นบ้าน th
dc.subject เพลงชาวบ้าน th
dc.subject การละเล่นพื้นบ้าน th
dc.title เพลงพวงมาลัย th
dc.type MovingImage th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ช่วงชั้น 2 th

Files in this item

Files Size Format View
56_2549.mp4 160.3Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record