คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว : เล่มที่ 16 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ลดการติดของข้อและลดปวด

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว : เล่มที่ 16 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ลดการติดของข้อและลดปวด

Show full item record

Title: คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว : เล่มที่ 16 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ลดการติดของข้อและลดปวด
Author: กรมการแพทย์. ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1851

Files in this item

Files Size Format View
moph_ebook_62-1169.pdf 764.0Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record