คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติในการรับความรู้สึกที่มือและเท้า : เล่มที่ 17 ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติและสิ่งที่สามารถทำได้

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติในการรับความรู้สึกที่มือและเท้า : เล่มที่ 17 ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติและสิ่งที่สามารถทำได้

Show simple item record

dc.contributor.author กรมการแพทย์. ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
dc.contributor.other ยิ่งสุมาลย์ อาจองค์ และคณะ, ผู้แปล
dc.date.accessioned 2008-10-29T12:36:49Z
dc.date.available 2008-10-29T12:36:49Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9747739429
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1858
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-29T12:36:49Z No. of bitstreams: 2 moph_ebook_62-1170.pdf: 621167 bytes, checksum: 9b802ed0156d14846c81d2466faa1a5e (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 2f400a625282e9bf8be4e4c2c241e22c (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-29T12:36:49Z (GMT). No. of bitstreams: 2 moph_ebook_62-1170.pdf: 621167 bytes, checksum: 9b802ed0156d14846c81d2466faa1a5e (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 2f400a625282e9bf8be4e4c2c241e22c (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข th
dc.format.extent 13 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ th
dc.rights กระทรวงสาธารณสุข th
dc.subject การฟื้นฟูสมรรถภาพ th
dc.subject ความรู้สึก th
dc.subject มือ th
dc.subject เท้า th
dc.title คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติในการรับความรู้สึกที่มือและเท้า : เล่มที่ 17 ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติและสิ่งที่สามารถทำได้ th
dc.title.alternative คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติในการรับความรู้สึกที่มือและเท้า : ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติและสิ่งที่สามารถทำได้ th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator อื่นๆ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
moph_ebook_62-1170.pdf 621.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record