คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเรียนรู้ : เล่มที่ 24 ฝึกผู้ใหญ่ให้ดูแลตนเอง

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเรียนรู้ : เล่มที่ 24 ฝึกผู้ใหญ่ให้ดูแลตนเอง

Show simple item record

dc.contributor.author กรมการแพทย์. ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
dc.contributor.other ยิ่งสุมาลย์ อาจองค์ และคณะ, ผู้แปล
dc.date.accessioned 2008-10-29T13:51:36Z
dc.date.available 2008-10-29T13:51:36Z
dc.date.copyright [2544]
dc.identifier.isbn 9747739518
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1865
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-29T13:51:36Z No. of bitstreams: 2 moph_ebook_62-1177.pdf: 882004 bytes, checksum: 821e8c80ee9ff77c3ff2764be36667d1 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 3de92e0dfc140ab38f2a09b498f21b6e (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-29T13:51:36Z (GMT). No. of bitstreams: 2 moph_ebook_62-1177.pdf: 882004 bytes, checksum: 821e8c80ee9ff77c3ff2764be36667d1 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 3de92e0dfc140ab38f2a09b498f21b6e (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ. กรมการแพทย์ th
dc.format.extent 21 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ th
dc.rights กระทรวงสาธารณสุข th
dc.subject การฟื้นฟูสมรรถภาพ th
dc.subject การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง th
dc.subject ความบกพร่องทางการเรียนรู้ th
dc.title คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเรียนรู้ : เล่มที่ 24 ฝึกผู้ใหญ่ให้ดูแลตนเอง th
dc.title.alternative คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเรียนรู้ : ฝึกผู้ใหญ่ให้ดูแลตนเอง th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator อื่นๆ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
moph_ebook_62-1177.pdf 882.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record