คู่มือการเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์

คู่มือการเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์

Show full item record

Title: คู่มือการเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์
Author: สวัสดิ์ ธรรมบุตร และคณะ, ผู้แต่ง
Description: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกแห่งชาติ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์, 2542
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1887

Files in this item

Files Size Format View
moac_ebook_30-634.pdf 1.272Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record